آدمک

  • 1 قطعه
  • 2:10 مدت زمان
  • 4 دریافت شده
آدمک دلش گرفته
آدمک چقدر تنهاست
توو دل آدمک اما
همیشه یه دنیا غوغاست
خسته شد دلش نمی خواد
دیگه آدمک بمونه
آدمک دلش گرفته
آدمک چقدر تنهاست
توو دل آدمک اما
همیشه یه دنیا غوغاست
خسته شد دلش نمی خواد
دیگه آدمک بمونه
دیگه آدمک بمونه
مگه میشه تا همیشه
توی صحرا تک بمونه
توی آفتاب توی بارون
دوره از گل و پرنده
نه می تونه که بخونه
نه می تونه که بخنده
از تو این قالب چوبی
آدمک می خواد رها شه
آدمک آرزو داره
دیگه آدمک نباشه

«آدمک» ترانه ای کودکانه است با خوانندگی سیما تاجیک.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع