تابلوی نقاشی

  • 1 قطعه
  • 3:30 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
یک گل زیبای سرخ
همسفر باد شد
از قفس سرد خاک
راحت و آزاد شد
برده با بالای کوه
باد، گل سرخ را
شاخه گل را گذاشت
روی تن صخره ها
دید گل آسمان
کوه و چمن سبزه زار
چشمه ی پاک زلال
مردم مشغول کاریک گل زیبای سرخ
همسفر باد شد
از قفس سرد خاک
راحت و آزاد شد
برده با بالای کوه
باد، گل سرخ را
شاخه گل را گذاشت
روی تن صخره ها
دید گل آسمان
کوه و چمن سبزه زار
چشمه ی پاک زلال
مردم مشغول کار

شاخه ی گل روی کوه
نقش و نگاری کشید
باغ و گل و شاپرک
قامت لرزان بید
بر تن کوه بلند
مانده به جا یادگار
تافته ی ساده ای
از چمن و سبزه زار

ترانه «تابلوی نقاشی» با خوانندگی شقایق آهنگران.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع