تبسم خورشید 3

 • 1 قطعه
 • 3:15 مدت زمان
 • 348 دریافت شده
بانوی آفتاب! به ذره نظاره کن
این شام تار قلب مرا پر ستاره کن
بگشای درب خانه‌ ات ای مهربان، منم
عمری است در حوالی حَرمت پرسه می‌ زنم

مددی‌ ای پناه ما! ای نور راه ما!
تو نگینی به شهر قم، ای هدیه خدا!...


بانوی آفتاب! به ذره نظاره کن
این شام تار قلب مرا پر ستاره کن
بگشای درب خانه‌ ات ای مهربان، منم
عمری است در حوالی حَرمت پرسه می‌ زنم

مددی‌ ای پناه ما! ای نور راه ما!
تو نگینی به شهر قم، ای هدیه خدا!

ای ملجأ امین دل بی‌ پناه ما!
بعد از حریم طوس تویی قبله‌ گاه ما
گر به طواف کوی تو در کعبه قُمیم
ما حاجیان کشور خورشید هشتمیم

مددی‌ ای پناه ما! ای نور راه ما!
تو نگینی به شهر قم، ای هدیه خدا!

همچون کبوتریم که بر روی گنبدیم
یا ساکن قمیم و یا اهل مشهدیم
با اینکه قطره‌ ایم، ولی اهل کوثریم
در سایه ستاره موسی بن جعفریم

مددی‌ ای پناه ما! ای نور راه ما!
تو نگینی به شهر قم، ای هدیه خدا!

ای آسمان ذکر و دعا! اشفَعی لنا
ای خواهر امام رضا! اشفَعی لنا
هر کس که در دلش غم هجران مادر است
آید به قم که چشمه‌ ای از حوض کوثر است

مددی‌ ای پناه ما! ای نور راه ما!
تو نگینی به شهر قم، ای هدیه خدا!

آهنگ ها

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

 • کاربر مهمان
  امام رضا دوست دارم دوست دارم دوست دارم بازی کنم دوست دارم بیام پیشت دوست دارم باهات بازی کنم دوست دارم میتونم اما ما میدونم آدم های بد کشتن اما ما آدمای خوبی هستیم
 • کاربر مهمان
  امام رضا دوست دارم دلم برات تنگ شده دوست دارم بیام پیشت
 • کاربر مهمان
  سیدمحمدحسین
دسترسی سریع