بوی گل و سوسن و یاسمن آید

  • 1 قطعه
  • 2:07 مدت زمان
  • 144 دریافت شده
وقتی که تو آمدی دوباره
از هر طرفی سپیده سر زد
در باغ، شکوفه شد شکوفا
پروانه به سوی غنچه پَر زد
در خانه و کوچه و خیابان
گل های قشنگِ خنده رویید
از شادی دیدن تو آن روز
هم غنچه و هم جوانه خندید...
وقتی که تو آمدی دوباره
از هر طرفی سپیده سر زد
در باغ، شکوفه شد شکوفا
پروانه به سوی غنچه پَر زد
در خانه و کوچه و خیابان
گل های قشنگِ خنده رویید
از شادی دیدن تو آن روز
هم غنچه و هم جوانه خندید
گیسوی قشنگ سبزه آن روز
با دست نسیم شانه می شد
باغ دل ما ز دیدن تو
سر سبز و پُر از ترانه می شد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع