گنجیشکه می گه...

  • 1 قطعه
  • 3:15 مدت زمان
  • 4200 دریافت شده
گنجیشکه می گه: «جیک و جیک و جیک، قهر نمی کنه بچه کوچیک»
مرغه می خونه: «قُد قُدا قُدا، مهربون باشین ای کوچولوها!»
کفتره می گه: «بَق بَقو بَقو، کوچولوی من دروغ لولو»
کلاغه می گه: «قار و قار و قار، دستاتو بشور موقع ناهار»...
گنجیشکه می گه: «جیک و جیک و جیک، قهر نمی کنه بچه کوچیک»
مرغه می خونه: «قُد قُدا قُدا، مهربون باشین ای کوچولوها!»
کفتره می گه: «بَق بَقو بَقو، کوچولوی من دروغ لولو»
کلاغه می گه: «قار و قار و قار، دستاتو بشور موقع ناهار»
مرغابی می گه: «قا قا قا قا، چقدر قشنگه بازی شما!»
پیشیه می گه: «میو میو، دنبال توپت مثل من بدو»
خروسه می گه: «قوقولی قوقول، هر روز صبحِ زود، پاشو کوچولو»

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع