دوست خوب

  • 2 قطعه
  • 2:50 مدت زمان
  • 7 دریافت شده
ترانه درباره‌ی اهمیت دوستی
دوست خوب من سلام چه آورده‌ای پیام
لبخند مهربانت شادی می‌یاره برام
آورده‌ای یک دامن گل‌های مهربانی
از سرزمین خوبی از شهر شادمانی
پرواز یک پرنده غمناکه وقتی تنهاست
پرواز دسته‌جمعی اما چقدر زیباست
از گل‌های محبت ارزنده‌تر چه داریم
نهال مهربانی باید به دل بکاریم
گل‌های مهربانی زیباترین گل‌هاست
یک دوست خوب و دانا ‌
هدیه ز سوی خداست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع