شکل یه ماهی

  • 1 قطعه
  • 3:27 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه درمورد ماهی و رودخانه
تو حوض سبز نقاشی شکل یه ماهی کشیدم
با گلدون‌های رنگارنگ که دور اون حوضه چیدم
ماهی سرخ کوچولو داشت توی آب شنا می‌کرد
آروم آروم توی دلش رودخونه رو صدا می‌کرد
اگرچه این خونه واسه‌ش حال و هوایی دیگه داشت
انگاری که سال‌های سال امید به جای دیگه داشت
می‌خواست بره تا که یه روز اون سر دنیا برسه
با پولک‌های روشنش بره به دریا برسه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع