نوروز بر همه خوش باد

  • 2 قطعه
  • 1:56 مدت زمان
  • 10 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه درمورد نوروز
در هوای نمناک
سبزه ، شاد و چالاک
سر در آورد از خاک
گفت «نوروز بر همه خوش باد»
چشمه روشن جوشید
خاک مخمل پوشید
سبزه شبنم نوشید
گفت «نوروز بر همه خوش باد»
آسمان گوهر ریخت
سبزه با گل آمیخت
بید گیسو آویخت
گفت «نوروز بر همه خوش باد»
کرد بلبل پرواز
خواند در باغ آواز
خنده زد گل با ناز
گفت «نوروز بر همه خوش باد»

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع