سلام

  • 2 قطعه
  • 1:27 مدت زمان
  • 15 دریافت شده
یک ترانه پر از سلام
سلام من به غنچه ای که صبحدم
ز خواب ناز خویش باز می شود
سلام من به آن خروس پر طلا
که در سپیده شادمان
ترانه ساز می شود
سلام من به پیچکی که صبح دست سبز او
به سوی آسمان و تا خدا دراز می شود
سلام من به هر چه و هرکسی
که با سحر
تمام جسم و جان او
پر از نماز می شود

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع