سلام

  • 1 قطعه
  • 2:21 مدت زمان
  • 6 دریافت شده
ترانه‌ی درباره‌ی سلام کردن و آموزش مفاهیم اخلاقی
سلام بید سبز است
سلام رود آبی است
سلام گرم خورشید
بلند و آفتاب است
سلام ابر خیس است
سلام ماه روشن
سلام چشمه شادی
شبیه خنده من
سلام مرغ حق حق
سلام باد هو هو
سلام غنچه مخفی
میان خنده او
خدای روشنی ها
خدای مهر و لبخند
همه از دور نزدیک
سلامت می فرستند

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:21

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع