خنده

  • 1 قطعه
  • 2:07 مدت زمان
  • 4 دریافت شده
ترانه‌ای درباره‌ی خندیدن
خنده سر کن خنده با غم می ستیزد
چون بخندی غصه از دل می‌گریزد
خنده ریزد در دل ما شادمانی
شاد و شیرین گردد از او زندگانی
خنده گوید ارمغان بی خزان است
باغی از گل روی لب‌ها می‌نشاند
باغ لب را با تبسم آشنا کن
باغ جان را چون بهار با صفا کن
خنده سر کن خنده با غم می‌ستیزد
چون بخندی غصه از دل می‌گریزد
خنده ریزد در دل ما شادمانی
شاد و شیرین گردد از او زندگانی
خنده گوید ارمغان بی خزان است
باغی از گل روی لب‌ها می‌نشاند
باغ لب را با تبسم آشنا کن
باغ جان را چون بهار با صفا کن

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:07

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع