بره و گرگ و چوپان

  • 1 قطعه
  • 2:13 مدت زمان
  • 9 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه درمورد چوپان و گله
چوپونه چه مهربونه گله رو خوب می‌رونه
وقتی دلش می‌گیره نی می‌زنه می‌خونه
یک چوب داره رو دوشش یک بقچه روی اونه
شاید تو بقچه داره نون و پنیر و پونه
اونجا میون گله یه بره بازیگوشه
نمی‌ره به حرف چوپون دائم به جنب‌وجوشه
گرگه کمین گرفته حمله کنه به بره
چوپونه مواظبه تا بره نره به دره
یه چشم اون به بره یه چشم اون به گرگه
چوپونه می‌ره به جنگش با این‌که اون بزرگه
چوپونه تو صحرا تنهاست
مشغول گله‌داری
شجاعه مرد چوپون گرگ رو می‌ده فراری

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع