پاشو پاشو خورشیدو نگا کن

  • 1 قطعه
  • 1:48 مدت زمان
  • 79 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه از آلبوم «ترانه های کوچک برای بیداری»
پاشو پاشو خورشیدو نگا کن
پاشو پاشو آفتابو صدا کن
پاشو پاشو لباستو بپوش
پاشو پاشو آماده شو بکوش
حرف منو گوش کن
خوابو فراموش کن
زنده کن با ورزش دل و جان
ای کودک زیبا
زودتر پاشو از جا
نیرو بخشد ورزش به انسان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع