حضرت زهرا (س)

  • 1 قطعه
  • 1:20 مدت زمان
  • 181 دریافت شده
او بی‌دریغ و پاک بر دشت می‌تابید
ازصبح چون گل‌ها بر باغ می‌‌خندید
در چشم او می‌شد نور خدا را دید
می‌شد ز دستانش صد باغ گل را چید

او بی‌دریغ و پاک بر دشت می‌تابید
ازصبح چون گل‌ها بر باغ می‌‌خندید
در چشم او می‌شد نور خدا را دید
می‌شد ز دستانش صد باغ گل را چید

می شد کنار او با دردها خندید
می شد همچون ابر یک آسمان بارید
چون رود جاری شد رفت از میان ما
روشن تر از خورشید دریاتر از دریا

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع