سِرپا، هشت پای غول آسا

  • 1 قطعه
  • 6:49 مدت زمان
  • 1435 دریافت شده
هشت پای غول آسا یا سِرپا، موجودی بزرگ بوده و هم اکنون هم در اعماق اقیانوس ها زندگی می کند. این آبزی حتی از یک اتوبوس هم بزرگ تر بوده است. اندازه این جانور چیزی در حدود 13 متر و و وزنی نزدیک به 450 کیلوگرم داشته است.
شاخک های این جانور به تعداد بی شماری چنگک های تیز مجهز بودند و در کنار همه این ها منقار یا دهان بزرگی قرار گرفته بود، که هر چیزی در چنگک هایش به تله می افتاد، می بلعید. این جانور از هر هشت پای دیگری در دنیا، بزرگ تر بود و زیست گاهش 300 متر زیر اقیانوس ها قرار داشت و می شد آن ها را تقریبا در در اعماق همه اقیانوس ها پیدا کرد؛ چنانچه اختاپوس های امروزی، از نسل و خانواده همین هشت پاهای غول آسا به حساب می آیند....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع