هزارپای مهربان

  • 1 قطعه
  • 14:16 مدت زمان
  • 237 دریافت شده
هزارپاکوچولو خیلی مهربان بود.
هزارپا کوچولو می خواست دل همه را شاد کند.
هزارپا کوچولو همیشه صبحانه اش را به موقع می خورد و به مادرش کمک می کرد. او به همه کمک می کرد ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔
دسترسی سریع