مگالودون، بزرگ‌ترین کوسه‌ی دنیا

  • 1 قطعه
  • 6:07 مدت زمان
  • 901 دریافت شده
کوسه‌ی «مگالودون» یا «کوسه‌ی بزرگ‌دندان»، غول پیکرترین شکارچی اقیانوس ها بوده است. این گونه که اکنون منقرض شده، در 2 میلیون سال پیش اصلی ترین شکارچی دریاها بوده و مطالعه‌ی خصوصیات آن، به واقع شگفت انگیز است.
چه عاملی باعث انقراض «مگالودون» شد؟ فقط یک نظریه وجود دارد و تقریباً تمام دانشمندان با آن موافق هستند؛ اینکه مگالودون ها به علت سرد شدن اقیانوس های زمین منقرض شدند.
مگالودون ها نمی توانستند آب های سرد را تحمل کنند، به همین علت است که از ورود به آب های قطبی خودداری کرده و در آب های گرم اطراف استرالیا، اسپانیا و آمریکای شمالی به زندگی و زاد و ولد می‌پرداختند. با سرد شدن تدریجی آب ها، مگالودون ها به جستجوی آب های گرم تر پرداختند. سرانجام با سرد شدن تمام اقیانوس ها جایی برای این کوسه برای زندگی و زاد و ولد وجود نداشته و منقرض می‌شود.
نکته‌ی بعد اینکه نهنگ ها، که غذای مورد علاقه‌ی مگالودون به شمار می‌رفتند، به آب های سرد مهاجرت کرده و با آن سازگار شده بودند که این مسأله شکار را برای آن ها مشکل تر می‌نمود.
امابا این اوصاف، اصلی ترین علت انقراض مگالودون ها مرگ بر اثر گرسنگی اعلام شده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع