پریدنی

  • 1 قطعه
  • 4:09 مدت زمان
  • 151 دریافت شده
برای اجرای بازی پریدنی، دو نفر از بازیکن ها رو به روی هم روی زمین می نشینند.
آنها باید یکی از پاهای شان را رو به هم دراز کنند به طوری که کف پاها به طرف هم باشند.
پنجه ی پاها باید به طرف بالا باشه.


عوامل ترانه ی کودکانه "بازی بازی بازی":
شعر و آهنگسازی از آسیه حیدری شاهی سرایی
تنظیم: سجاد محرابی و سجاد پورقناد. با همکاری کامیار سریع القلم
سایر همکاران: ویدا بابلو، هانیه کرد نیرسی

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع