شمع، گل، پروانه

 • 1 قطعه
 • 4:09 مدت زمان
 • 119 دریافت شده
شمع، گل، پروانه، یکی از بازی های محلی گروهی است.
دو نفر از بازیکن ها دو سر طناب رو به دست می گیرند. آنها باید با فاصله از هم روبه‌روی هم بایستند.
وسط طناب باید تقریباً به زمین برسد ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

 • کاربر مهمان
  آلیه
 • کاربر مهمان
  عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی
 • کاربر مهمان
  اصلان خوب نیست ببببببببببببببببببببببببببببببببببببدددددددددددددددددددددددددد
دسترسی سریع