هیزم شکن فقیر

  • 1 قطعه
  • 11:49 مدت زمان
  • 401 دریافت شده
سال ها پیش هیزم شکن فقیری همراه همسر و دو پسرش در جنگلی زندگی می کرد. هیزم شکن فقیر از مال دنیا فقط یک تبر و دو قاطر داشت. او هر روز هیزم ها را با قاطرش به شهرهای اطراف می برد و می فروخت، ولی با وجود این همه کاری که می کرد درآمد کمی داشت...
داستان «هیزم شکن فقیر» درباره خوشبختی است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع