آفتاب مهتاب

  • 1 قطعه
  • 5:21 مدت زمان
  • 111 دریافت شده
بازی آفتاب مهتاب یک بازی دو نفره است.
دو بازیکن باید هموزن و هم قد باشند.
بازیکن ها باید پشت به پشت هم قرار بگیرند و از پشت، دستای هم را قلاب کنند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع