پابازی پریدنی

  • 1 قطعه
  • 6:28 مدت زمان
  • 123 دریافت شده
در این بازی یک نفر را به عنوان اوستا انتخاب می کنند و بقیه بازیکن ها دایره وار و با فاصله از هم می ایستند، ولی دست یکدیگر را نمی گیرند.
اوستا هم در بین بازیکنان و کنار آن ها می ایسته.
اوستا هم در بین بازیکن ها و کنار آن ها می ایستد.
اوستا شروع کننده ی بازی است. اون بین دو بازیکن قرار می گیرد و ناگهان روی پای یکی از بازیکن ها می پره. بازیکن هم باید حواسش جمع باشه و زود پاهاشو عقب بکشه تا اوستا موفق نشه روی پاهاش بپره.
اما اگر اوستا موفق بشه پای بازیکن رو لگد کنه بزند بازیکن می سوزه و از بازی خارج میشه.
ولی اگر اوستا موفق نشه و بازیکن به موقع پاهاشو عقب بکشه ، نقش اوستا به بازیکن داده میشه یعنی جای اون عوض میشه ....


عوامل ترانه ی کودکانه "بازی بازی بازی":
شعر و آهنگسازی از آسیه حیدری شاهی سرایی
تنظیم: سجاد محرابی و سجاد پورقناد. با همکاری کامیار سریع القلم
سایر همکاران: ویدا بابلو، هانیه کرد نیرسی

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع