ولی دادِ ساده دل

  • 1 قطعه
  • 11:58 مدت زمان
  • 279 دریافت شده
پیرمرد فقیر و تنهایی بود به نام «ولی داد ساده دل» که کاری جز چیدن علف و یونجه نداشت. او یونجه و علف ها را به شهر می برد و می فروخت و از فروش آنها پول کمی به دست می آورد و آنها را پس‌انداز می کرد. روزی تصمیم گرفت تا با پول هایش کاری کند....
کودکان با شنیدن این داستان می آموزند که در زندگی برای پولی که درمی آورند برنامه ریزی داشته باشند و طریقه درست مصرف کردن آن را بدانند.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع