مریم و دونه بلوط

  • 1 قطعه
  • 11:55 مدت زمان
  • 429 دریافت شده
دختر کوچولویی بود به نام مریم. یک روز صبح مریم زودتر از همه از خواب بیدار شد و به حیاط رفت، البته نه برای بازی کردن؛ او مستقیم به انبار رفت و وسایل باغبانی پدرش را برداشت. کمی بعد با بیلچه ای بیرون آمد و شروع به کندن زمین کرد تا دانه اش...
این داستان درباره موضوع درخت و درخت کاری است و با زبانی ساده و روان، به اهمیت ایجاد فضای سبز می پردازد.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع