خارپشت کوچولوی بی حوصله

  • 1 قطعه
  • 13:14 مدت زمان
  • 605 دریافت شده
کنار جنگلی بزرگ کلبه کوچکی بود که بچه خارپشتی با پدر و مادرش زندگی می کرد. یک روز صبح خرگوش کوچولو به خانه خارپشت رفت تا با او بازی کند، اما خارپشت کوچولو خواب بود و هر چه خرگوش صدایش می کرد، حوصله بلند شدن نداشت و دلش نمی خواست بیدار شود.
کودکان با شنیدن این داستان می آموزند که پیدا کردن دوست کار مشکلی است و نباید دوست خوب را به راحتی از دست داد.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع