حسرت خان و آرزوهایش

  • 1 قطعه
  • 14:36 مدت زمان
  • 552 دریافت شده
در روستایی پیرمرد زحمتکشی زندگی می کرد که از مال دنیا تنها چند میش و بز داشت. پیرمرد پسری داشت به نام «حسرت» که از کار کردن فرار می کرد و همیشه چشمش به مال دیگران بود و دلش می خواست بدون اینکه زحمتی بکشد، مالی مُفت و مَجانی نصیبش شود....
کودکان با شنیدن این داستان می آموزند که حریص و طمعکار نباشند و هیچ گاه به مال دیگران چشم داشتی نداشته باشند.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع