آشنایی قطعه ی گمشده با دایره ی بزرگ

  • 1 قطعه
  • 12:54 مدت زمان
  • 150 دریافت شده
قطعه ی گمشده، قطعه ای مثلثی بود. او تنها بود.
قطعه ی گم شده در به در به دنبال کسی می گشت که او را همراه خود ببرد.
او از کوه ها و دره ها گذشت. در گرما و سرما رفت و رفت.
قطعه ی گمشده می خواست کامل شود ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    ین کتاب خیلی زیبا است
  • کاربر مهمان
    😍😍😍😍🤩😘🤩🤩🤩🤩🤩🤩😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😊😊😋😋🤣😂😉😉😂🤣🤣😃
دسترسی سریع