ما همه توی دنیا امتحان می شیم؟

  • 1 قطعه
  • 11:05 مدت زمان
  • 158 دریافت شده
امروز «مامان فهیمه» همراه «آوا» و «سپهر» قراره به ما بگن چه بنده هایی توی امتحان الهی نمره خوب می گیرن.
دنیای کودکان، پُر است از هزاران هزار سوال درباره وجود خداوند. برنامه «پرسش های آسمانی» با توجه به نیاز و سن فرزندان و برگرفته از منابع تربیت دینی مناسب، مسیری هموار را در پاسخگویی به این سوال ها، پیش روی والدین قرار می دهد.
در این برنامه کودکان با موضوع «توحید» اولین اصل دین و «معاد» سومین اصل دین، آشنا می شوند.

*منابع:
1) کتاب تعلیم و تربیت و دنیای ناشناخته دینی کودکان، تالیف دکتر ناصر باهنر و جمعی از نویسندگان
2) مقالات همایش تربیت دینی، مجموعه سخنرانی های استاد سید علیرضا تراشیون درباره تربیت دینی فرزند، پرسمان تربیت کودک و نوجوان
3) کتاب آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد، نوشته دکتر ناصر باهنر

صداها

اطلاعات تکمیلی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع