لباس های ورزشی شخصی

  • 1 قطعه
  • 3:45 مدت زمان
  • 45 دریافت شده
مورچه جان فراموش کرده که لباس ورزشی برای شروع کلاس های ورزشی اش بخرد، و لباس سال گذشته هم اندازه اش نیست. فیل کوچولو به مورچه جان پیشنهاد می کند، لباس ورزشی او را بپوشد. اما آیا پوشیدن لباس ورزشی درست است؟
این برنامه که بخشی از برنامه ورزش نشاط کودک است، به موضوع استفاده از وسایل شخصی و بهداشت شخصی اشاره می کند. دکتر پورکیانی به بهداشت شخصی و نظافت قبل ،بعد و در حین ورزش اشاره می کنند.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع