خوشحالم که یه کوچولو ام

  • 1 قطعه
  • 15:36 مدت زمان
  • 57 دریافت شده
خرگوش کوچولو وقتی از خواب بیدار شد اخم کرده بود و اصلا خوشحال نبود.
خرگوش کوچولو از این که حیوان کوچکی است خوشحال نبود. او دلش می خواست جانور بزرگی باشد. پیش خاله گاوه رفت تا پاهایش را با او عوض کند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع