ماهی کوچولوی قرمز و فصل زمستون

  • 1 قطعه
  • 16:24 مدت زمان
  • 64 دریافت شده
برف باریده بود و ماهی کوچولو ها داشتند درباره زیبایی برف با هم حرف می زدند.
ماهی ها می خواستند این منظره ی زیبای زمستانی را ببینند.
همه ی ماهی ها با هم تصمیم گرفتند تا به بالای آب بروند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع