پفی، بره ی کوچولو

  • 1 قطعه
  • 12:58 مدت زمان
  • 54 دریافت شده
چوپان پیر هر روز با واق واقی گله را به دشت سرسبز می برد.
پفی، بره کوچولویی بود که پشم های نرم و قشنگی داشت.
هوا کم کم گرم شد. چوپان پشم های بره ها را زد و آن ها را رها کرد تا به چرا بروند.
اما پفی اصلا دلش نمی خواست پشم هایش چیده شود ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع