بادکنک آبی

  • 1 قطعه
  • 13:11 مدت زمان
  • 62 دریافت شده
یک روز پدر شادی یک بادکنک به رنگ آسمان برای شادی خرید.
شادی به بادکنک نگاه کرد. درست رنگ آسمان در شهر مادربزرگ بود ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع