آواز جیرجیرک

  • 1 قطعه
  • 14:55 مدت زمان
  • 116 دریافت شده
جیرک جیرک دیگر مثل همیشه جیرجیر نمی کرد.
پروانه با شنیدن صدای جیرجیرک کمی ناراحت شد.
جیرجیرک تا صبح آواز خواند ولی همه خواب بودند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع