چراغ خواب

  • 1 قطعه
  • 14:13 مدت زمان
  • 100 دریافت شده
چراغ خواب اتاق سیما صورتی بود.
چراغ خواب سیما، یک شب خوابش می آمدو نمی توانست روشن بماند.
سیما مجبور شد لامپ اتاق اش را روشن کند. اما اصلا نتوانست بخوابد ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع