رعنا و آب پاش

  • 1 قطعه
  • 13:48 مدت زمان
  • 131 دریافت شده
رعنا توی باغچه اش گل های زیادی داشت. او به آن ها آب می داد ولی چند روزی می شد که گل ها خوشحال نبودند.
فردای آن روز رعنا پیش گل ها رفت و به آنها نگاه کرد ولی آن ها پژمرده بودند و حال شان خوب نبود.
رعنا از مادربزرگش خواست تا آب پاش قدیمی را از انباری بیرون بیاورد ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع