لونه ای برای پرستو

  • 1 قطعه
  • 15:26 مدت زمان
  • 63 دریافت شده
ناگهان هوا سرد شد و رعد و برق های شدید در آسمان پیدا شدند.
پرستوها تصمیم گرفتند تا با هم به جاهای گرم کوچ کنند.
درخت ها خوابیدند و خواب دیدند پرستوها از سفر برگشته اند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع