صبر کن درخت انار

  • 1 قطعه
  • 14:43 مدت زمان
  • 81 دریافت شده
درخت انار از همه ی درخت ها کوچکتر بود. اون دلش می خواست میوه هایش زودتر برسند.
میوه ی همه درخت ها رسیده بودند ولی انارها هنوز نرسیده بودند.
درخت انار همچنان منتظر بود. او خیلی غصه می خورد چون تابستان تمام شده بود و هنوز میوه های انار نرسیده بودند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع