گندم

  • 1 قطعه
  • 14:28 مدت زمان
  • 116 دریافت شده
موهای دخترک به رنگ خوشه های طلایی گندم بود. برای همین گندم صدایش می کردند.
یک روز گندم با لباس چین چینی اش رفت تا با شاپرک ها بازی کند که چشم اش به یک پرنده ی قشنگ افتاد.
اسم پرنده پر طلایی بود ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع