آیا می دانید مارهای سمی چند عدد دندان دارند؟

  • 1 قطعه
  • 2:03 مدت زمان
  • 181 دریافت شده
مارها خزندگانی هستند که ستون مهره هایشان از صد استخوان کوچک تشکیل شده است. این حیوانات به دو دسته ی سمی و غیر سمی تقسیم می شوند...
قطعه ی صوتی که خواهید شنید از برنامه ی قطار قطار ستاره انتخاب شده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

قسمت های دیگر

دسترسی سریع