دیو سیاه و موش سفید

  • 1 قطعه
  • 6:32 مدت زمان
  • 58 دریافت شده
دیو سیاه، مثل اسمش دل سیاهی داشت .دیوی با دل سیاه. او کنار رودخانه زندگی می کرد.
حیوانات با مهربانی پیش او می آمدند تا استراحت کنند.
اما دیو سیاه با آنها نامهربانی می کرد و به آنان آزار می رساند.
یک روز یک دیو سفید پیش او آمد. یک دیو سفید زیبا. مثل فرشته ها ...

این کتاب از موسسه ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکانه بازار کتاب آمده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع