بابا سوسکی بهت افتخار میکنم

  • 1 قطعه
  • 14:12 مدت زمان
  • 40 دریافت شده
در یک باغچه ی زیبا، سوسک کوچولو به همراه بقیه ی حشرات با هم زندگی می کردن. سوسک کوچولو استراحت میکرد و به کارهایی که بقیه حشرات انجام میدادن نگاه میکرد. سوسک کوچولو شغل همه ی حشرات و دوست داشت به غیر از شغل پدرش تا اینکه یه روز ...
ثروتمند کوچک برنامه ای است برای کودکان که با هدف آموزش سواد مالی و مباحث اقتصادی برای کودکان ساخته و تولید می شود.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    عالی بود ممنون از اینکه وقت گذاشتید تا برای ما داستان تعریف می کنید ...💖💖💖💖❤❤❤💘💝💝💝💟💟💟💙💙💗♥️♥️🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇰🇭🇰🇭🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
دسترسی سریع