لنگه کفش

  • 1 قطعه
  • 14:35 مدت زمان
  • 188 دریافت شده
هوا گرم بود و خرس کوچولو رفته بود توی آب شنا کند.😂😂😂
خرسی یک لنگه کفش پیدا کرد و آن را برداشت و از آب بیرون آورد.
او لنگه کفش را به جغد دانا نشان داد و پرسید: این چیه؟😃
جغد دانا گفت: این یک لنگه کفش است. آدم ها آن را به پا می کنند و راه می روند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع