چرا باید صبر کنم؟

  • 1 قطعه
  • 3:52 مدت زمان
  • 36 دریافت شده
فیگی فیلی می خواد برای فیلی یه کار خوب انجام بده.
ولی فیلی باید منتظر باشه. چون فیگی می خواد اونو غافلگیر کنه.
ولی فیلی چاره ای جر انتظار کشیدن نداره ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    خیلی بببببببببببببدددددددددددددهههه
دسترسی سریع