آیا می دانید بزرگ ترین عضو بدن انسان چیست؟

  • 1 قطعه
  • 1:20 مدت زمان
  • 80 دریافت شده
آیا می دانید هر انسان به طور متوسط، روزی چند بار می خندد؟
آیا می دانید فیل ها در شبانه روز چند ساعت می خوابند؟
قطعه ی صوتی که خواهید شنید از برنامه ی قطار قطار ستاره انتخاب شده است. در این قطعه ی صوتی شما با نکات جالب و آموزنده ای آشنا خواهید شد.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

قسمت های دیگر

دسترسی سریع