پسرک موفرفری

  • 1 قطعه
  • 5:26 مدت زمان
  • 40 دریافت شده
فرشته ها بچه ها رو جمع کردن و اونا رو به آسمون بردن.
پسرک موفرفری هم بین آنها بود.
فرشته ها به آنها قلم و کاغذ دادند و آنها را به زمین فرستادند تا کارهای خوبی که انجام می دهند را بنویسند.
پسرک موفرفری یک روز می خواست پول یک پیرمرد که روی زمین افتاده بود را بردارد و به او بدهد که ناگهان باد شدیدی وزید و پول را با خودش برد ...

کتب «پسرک موفرفری» از انتشارات شباویز به بازار کتاب آمده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع