هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی

  • 1 قطعه
  • 5:09 مدت زمان
  • 28 دریافت شده
ضرب‌‌‌المثل «هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی» به ما می‌‌‌گه که هرکسی نتیجه‌‌ی کارهای خودش رو می‌‌‌بینه. اگه به کسی خوبی کنی، خوبی می‌‌بینی و اگه به کسی بدی کنی، بدی می‌‌بینی. این مَثل داستانی داره.
«ضرب‌‌‌المثل» سخن کوتاه و مشهوریه که به مفهومی عبرت‌‌‌آمیز یا گفتاری نکته‌‌‌آموز اشاره می‌‌‌کنه و جای توضیح بیشتر رو می‌‌‌گیره. در برنامه‌‌ی «یک داستان، یک ضرب‌‌‌‌المثل» این قصه‌‌‌های پندآموز رو بررسی می‌کنیم. از بین هزاران مَثل فارسی و ایرانی می‌‌‌تونیم به «هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی» اشاره کنیم. این مثل داستانی داره:
درویشی بود که در کوچه و محله راه می‌‌‌رفت و می‌‌‌خوند: «هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی!» اتفاقاً زنی حیله‌‌گر این درویش رو دید و خوب گوش داد که ببینه چی می‌‌‌گه. وقتی شعرش رو شنید، گفت: «من پدر این درویش رو درمی‌‌‌آرم!»
زن به خونه رفت و خمیر درست کرد و یه فَتیر شیرین (نوعی نان) پخت و کمی زَهر هم لای فتیر ریخت و آورد و به درویش داد و برگشت به خونه‌‌ و به همسایه‌‌‌ها گفت: ... .

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع