صبح بخیر همسایه

  • 1 قطعه
  • 5:35 مدت زمان
  • 99 دریافت شده
موشی دلش املت می خواست ولی تخم مرغ نداشت.
موشی رفت پیش همسایه اش توکای سیاه تا تخم مرغ بگیرد اما او فقط آرد داشت.
آنها دو تایی رفتند پیش سنجابک. سنجابک هم تخم مرغ نداشت او فقط کره داشت ...

آنها کم کم تعدادشان بیشتر می شود. یک جمع دوستانه ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع