کلاه شادی

  • 1 قطعه
  • 5:08 مدت زمان
  • 54 دریافت شده
فیل حالش خوب نبود، ولی ناگهان غافلگیر شد... .
اون یه کلاه هدیه گرفت؛ یه کلاه رنگی و بامزه... .
***
این کتاب را «نشر پرتقال» منتشر کرده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع