شهری که راه افتاد

  • 1 قطعه
  • 5:08 مدت زمان
  • 30 دریافت شده
کتاب «شهری که راه افتاد» داستان تصویریِ شهری است روی تپه،‌ پر از ماشین و ساختمان و آدم.

شهر شروع می‌‌کند به تکان خوردن. یک بار. دو بار. سه بار ... مردم از خانه‌ها بیرون می‌ریزند و با ترس و نگرانی به اطرافشان نگاه می‌کنند، اما نه ساختمانی خراب می‌شود و نه تکان‌های شهر تمام می‌شود. مردم با خودشان فکر می‌کنند چه زلزله‌ی عجیبی!
***
این کتاب را نشر چکه منتشر کرده‌است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع